I Skive Kommune har vi tre dagcentre, som du skal henvises til via Visitation & Hjælpemidler.

Dagcentrenes formål er at:

  • medvirke til at give den enkelte borger glæde og positive oplevelser gennem tilpassede, individuelle eller fælles gøremål og aktiviteter
  • tilstræbe tryghed, overskuelighed, nærvær og struktur
  • aflaste eventuelle pårørende

Bliver du henvist til et af dagcentrene, skal du ved behov medbringe:

  • Medicin
  • Hjælpemidler, f.eks. specielle spiseredskaber, stok, rollator, kørestol
  • Bleer, skiftetøj, kolbe
  • Gerne lidt kontanter

 

Dagcenter Møllegården

Dagcenter Møllegården er Skive Kommunes dagcentertilbud til hjemmeboende borgere om samvær med andre ligestillede.

Åbningstider: Der er åbent på hverdage fra kl. 8.00 – 16.00 (fredag til 15.00). Der er lukket på helligdage, og helt eller delvist lukket i forbindelse med kurser, møder og ferie – få gange om året.

Kørsel og forplejning: Er du bevilliget kørsel, koster det 100 kr. pr. måned. Du har mulighed for at købe varm mad, dessert, smørrebrød, kaffe og brød fra Møllegårdens café. Du kan også medbringe en madpakke. Betaling for kørsel og forplejning sker via girokort, der fremsendes elektronisk 1 gang månedligt. I kiosken på Møllegården sælges få dagligvarer, blade, slik og tobak.

Rygning: Er tilladt udendørs.

Ved afbud: Ring på tlf. 9915 7404 (gerne dagen før).

 

Dagcenter Skovbrynet

Dagcenter Skovbrynet er Skive Kommunes dagcentertilbud til hjemmeboende borgere med demens.

Åbningstider: Der er åbent på hverdage fra kl. 8.00 – 17.00. Der er lukket på helligdage.

Kørsel og forplejning: Er du bevilliget kørsel, koster det 100 kr. pr. måned. Du har mulighed for at købe varm mad fra Skovbakkehjemmets/Jebjerg Plejecenters køkken. Du kan også medbringe en madpakke. Betaling for kørsel og forplejning sker via girokort, der fremsendes elektronisk 1 gang månedligt.

Rygning: Er tilladt udendørs.

Ved afbud: Ring på (Skive) tlf. 9915 7400 (gerne dagen før), (Jebjerg) tlf. 2245 7359 (gerne dagen før).

Publiceret 06-03-2019