I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik for Skive Kommune, som blev revideret i 2015. Dette skete gennem dialogmøder med deltagelse af frivillige, politikere og medarbejdere.

Formålet med frivillighedspolitikken er, at borgere i Skive Kommune får de bedst mulige rammer og vilkår for at leve et godt og aktivt liv. Dette gælder således både de frivillige og borgere med særlige behov.

Samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere på centrene bygger på ligeværdighed, tillid samt respekt og forståelse for hinandens forskellige roller.

Det frivillige arbejde er drevet af DIN lyst til at gøre noget for andre.

Skive Kommunes Frivillighedspolitik kan du finde på www.skive.dk

 

Hvordan bliver du frivillig på ældrecentret?

Din alder er underordnet, blot du er fyldt 18 år. Du behøver ikke at være medlem af en forening for at blive frivillig. Du skal blot henvende dig til det center, du ønsker at være frivillig på.
Find adresse, kontakt oplysninger mv. på vores plejecentre.

  

Hvad vil det sige at være frivillig?

Overordnet kan man sige, at frivilligt arbejde er af almenmenneskelig og social karakter. Frivillige skal ikke løse pleje– og behandlingsopgaver. Du bestemmer selv hvor meget tid, du vil bruge og hvilke opgaver du har lyst til at beskæftige dig med. Det er noget, vi sammen aftaler.

 

Opgaver, du som frivillig kan udføre/ deltage i:

Mange beboere på plejehjem oplever eftermiddagene og weekenderne som lange. Du kan være med til at arrangere og afholde aktiviteter, der skaber glæde og variation i dagligdagens rutiner.

Mulighederne er mange. I samarbejde med personalet og andre frivillige vurderes det løbende, hvad der er behov for.

 • Hygge og samvær.

 • Højtlæsning.

 • Gåture.

 • Deltagelse til forskellige aktiviteter på centret: Banko, bagning, kortspil, gymnastik, musik- og sang m.m.

 • ??????

 

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at møde nye mennesker og skabe nye kontakter

 • Ingen løn, men en unik mulighed for at gøre en forskel for et andet menneske

 • Introduktion til opgaven af frivillig-kontaktpersonen på centeret

 • Målrettede kurser og organiseret fællesskab med andre frivillige

 • Id-kort, så du kan identificere dig, hvis der er behov for det

 

Vi forventer, at du:

 • Har tid og overskud til at være noget for et andet menneske

 • Går ind i opgaven som frivillig med et positivt sind

 • Er fysisk og psykisk velfungerende

 • Overholder din tavshedspligt

 • Ikke modtager gaver, penge eller arv fra besøgsværten

 

 

Publiceret 12-04-2018