Hvad er frivillige måltidsværter?

Skive Kommune har fået bevilliget midler til et projekt om frivillige måltidsværter. Projektet foregår i perioden 1.1.2016 – 30.9.2017.

Der er tre plejecentre med i projektet, det er Plejecenter Møllestien, Rødding Ældrecenter og Plejecenter Gammelgaard.

Formålet med måltidværter:

 • At skabe ekstra gode fælles måltidsoplevelser på plejecentre gennem fællesspisninger for beboerne, hvor frivillige har en aktiv rolle før, under og efter måltidet
 • At udvikle et samarbejde mellem frivillige og personale omkring bedre måltidsoplevelser, hvor frivillige påtager sig en rolle som vært

Opgaver for frivillige måltidsværter:

 • Bidrage til at skabe ekstra hyggelige og stemningsfyldte rammer om måltidssituationer
 • Hjælpe med ekstra borddækning og gøre klar til måltidet, gerne sammen med de beboere som har lyst.
 • Hjælpe med at invitere beboere, snakke med og opmuntre beboere til at deltage i måltidet
 • Servere og sende maden rundt og spise i selskab med beboerne
 • Socialt samvær efter måltidet f.eks. sang eller læse højt
 • Følge beboerne tilbage til boligen
 • Hjælpe med den ekstra oprydning

Ved måltidet deltager som udgangspunkt 2 måltidsværter i 2-3- timer

Profil for frivillig måltidsvært:

 • Er nærværende og har et positiv sind
 • Har tid og lyst til socialt samvær med ældre og kan bidrage til at skabe ”en særlig stemning”
 • Kan kommunikere med beboerne
 • Har respekt for beboerne og kan omgås positiv med de ældre på plejecentret
 • Har respekt for medarbejderne og kan indgå i et positivt samspil med medarbejdergruppen
 • Overholder aftaler
 • Har lyst at indgå i et fællesskab med andre frivillige

Derudover gælder at:

 • Du spiser sammen med beboer der kan klare sig selv. Udgifterne til maden er finansieret af projektet
 • Du har tavshedspligt
 • Du må ikke modtage gaver eller penge fra beboerne

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Tovholder Muniba Ljubinac tlf. 24 63 93 26

Rødding Ældrecenter tlf. 9756 1100
Hanne Træup
hatr@skivekommune.dk

Plejecenter Møllestien tlf. 9614 5152
Spørg efter Jette Sanddahl eller Lotte Andersen
lota@skivekommune.dk eller jesa@skivekommune.dk

Plejecenter Gammelgaard tlf. 9614 5071
Spørg efter Muniba Ljubinac
mulj@skivekommune.dk

Publiceret 27-06-2016