Hvad er Tryghedstjenesten?

Tryghedstjenesten er alene et tilbud om medmenneskelig støtte og aflastning givet af motiverede ressourcepersoner i samarbejde med fagfolk og/ eller familien.

 

Formålet med Tryghedstjenesten:

Formålet er at skabe vilkår for at de, der ønsker at tilbringe den sidste tid og dø  i deres hjem, kan få deres ønske opfyldt.

 

Opgaver for ressourcepersonerne:

De frivillige ressourcepersoner yder medmenneskelig støtte og nærvær gennem f.eks

  • Afløse pårørende, der passer kronisk syge og døende både i plejecenter og hjemmet

  • At trøste, berolige og lytte

  • Vise omsorg og skabe ro og tryghed i hjemmet.

  • Våge ved de alvorligt syge og døende, når de pårørende har behov for aflastning, eller der ikke er pårørende der kan være til stede.

     

Profil for den frivillig ressourceperson:

Ressourcepersonerne skal være tilknyttet Tryghedstjenesten på frivillig basis og udfører ikke plejepersonalets opgaver.

De skal være imødekommende og bidrage ved at ”at kitte sammen” i situationer, hvor det offentlige og private skal løse en fælles opgave om medmenneskelighed og nærvær.

 

Derudover gælder at:

Den frivillige har  tavshedspligt

 

Vil du vide mere og du ønsker at hjælpe, kan du kontakte:

Udviklingssygeplejerske

Else-Marie Hansen

Mobil: 21298829

emha@skivekommune.dk

 

Plejecenter Gammelgaard

Else Meldgård

Mobil: 24414694

elme@skivekommune.dk

Publiceret 03-05-2016