Skive Kommune har fokus på at støtte borgeren i helt eller delvist at kunne klare hverdagens gøremål. Langt de fleste mennesker ønsker at kunne klare sig selv, frem for at være afhængig af hjælp. Det at kunne gå i bad, smøre sin mad, lægge tøj sammen og tørre støv af betyder rigtig meget for vores livskvalitet.

Den bedste hjælp personalet kan give dig, er derfor at støtte dig i at udføre hverdagens gøremål, så du får mulighed for at anvende de ressourcer du har.  

Personalet kan støtte dig i at mestre daglige færdigheder som f.eks.:

  • Personlig hygiejne

  • Af- og påklædning

  • Måltider

  • Daglig husførelse som fx rengøring

  • Medicinhåndtering

Publiceret 13-11-2017