Når du modtager hjemmehjælp fra Pleje & Omsorg bliver dit hjem også vores arbejdsplads. På en arbejdsplads er der forhold som skal overholdes.

Du vil få en kontaktperson. Ved et af de første besøg, vil I sammen drøfte, hvordan samarbejdet skal være. Herunder kommer I ind på forskellige ting, afhængig af hvilken hjælp du er bevilget.

Det kan dreje sig om miljøvenlige rengøringsmidler, pladsforhold, tilkørselsforhold m.m..

Vi har en pjece med til dig, der beskriver lidt om det, vi taler om ved besøget. 

Det kan være en fordel at have pårørende med til det første møde, da der kan være mange informationer at forholde sig til. 

 

 

 

Publiceret 14-08-2015