Coronavirus - en anderledes hverdag

Vi er alle påvirkede af den situation, vi står i som følge af COVID-19. Vi følger myndighedernes retningslinjer, herunder også Sundhedsstyrelsen. Hverdagen på plejecentrene ser derfor ikke helt ud, som den plejer. Du kan løbende følge med i nyheder omkring dette på skive.dk.

Kontakt til beboere på plejecentre

Indflytning

Du er måske ved, at overveje at flytte på plejecenter eller har besluttet dig.

Det er en stor beslutning og mange spørgsmål trænger sig på. Tanken om at skulle forlade dit hjem, måske gennem mange år, kan gøre det vanskeligt at træffe valget om at flytte.

Det er dog vores erfaring, at de fleste bliver meget glade, når beslutningen om at flytte er truffet. Bekymringer for at klare dagligdagens gøremål forsvinder, erstattet med tilbud om aktiviteter, socialt samvær og tryghed. 

Vi håber, at vi sammen kan skabe en tryg ramme om din fremtidige tilværelse.

klik her for at læse mere om indflytning

Midlertidige boliger

Hvis du i en periode har svært ved at klare dig selv i dit eget hjem, kan du få et midlertidigt ophold i et plejecenter.

Du kan søge om et midlertidigt ophold i et plejecenter ved at kontakte Visitation & Hjælpemidler på tlf. 9915 6660 en hverdag mellem kl. 8 og 9:00. Her skal du tale med en visitator, som vil vurdere om du kan få et midlertidigt ophold. 

Klippekort til ekstra hjælp

Klippekort er et særligt tilbud om ekstra hjælp hver uge. Det er op til borgeren, hvad tiden skal bruges til. Det kan fx være hjælp til at modtage gæster, en cykeltur, avislæsning – eller en god snak. Det er også muligt at samle nogle klip til længerevarende aktiviteter, fx et besøg på kirkegården, en udstilling eller en indkøbstur.

Du kan få mere information om klippekortet hos personalet og i de pjecer, som udleveres på plejecentrene.

Priser for tilkøb

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tandplejetilbud til voksne borgere, som af fysiske og/eller psykiske årsager ikke kan komme til de almindelige tandlæger.

Klik her for at læse mere om omsorgstandpleje

Publiceret 12-11-2020