Hvordan bliver du social- og sundhedshjælperelev?

Vi ansætter elever med start 1. februar og 1. august. Stillingen bliver slået op på www.skive.dk/job

 

Når du har skrevet uddannelsesaftale med Skive Kommune, gælder nedenstående retningslinjer for dig.

 

Ansættelsesforhold

Du er under hele uddannelsen ansat og lønnet af Skive Kommune. Der er mødepligt både i skole- og praktikperioder.

De personalepolitikker, der gælder for andre ansatte i Pleje & Omsorg i Skive Kommune, gælder også for dig (fx rygepolitikken og sundheds- og sygepolitikken).

 

Fravær (OBS! gælder kun for elever ansat efter 1. januar 2017. Elever ansat før 1. januar 2017 skal stadig aflevere fremmødeskemaer i hver måned, som de plejer.)

I skoleperioder skal du sende en mail til administrativ medarbejder i Pleje & Omsorg hekc@skivekommune.dk. Det er vigtigt, at du husker det, da du kan blive trukket i din løn, hvis Skive Kommune mister sygedagpengerefusion pga. for sent indberettet fravær. Det er også vigtigt, at du skriver, hvad årsagen er til fraværet, da ”Ikke godkendt fravær” på skolen kan medføre løntræk.

 

Du skal også indberette fravær på skolen i Elevplan. Du skal skrive hvad fraværsårsagen er. Din egen sygdom registres på Elevplan som ”Godkendt fravær”. Alt andet fravær registreres som ”Ikke godkendt fravær” selv om det er lovligt fravær.

 

I praktikperioder, skal du syge- og raskmelde dig på praktikstedet. Jævnfør gældende regler der.

 

Ferie

Ferie afvikles ifølge skole- og praktikplanen for dit uddannelsesforløb. Ferie, der er fastlagt i skoleperioder, kan ikke flyttes. Ferie i praktikperioder aftales i god tid med praktikstedet. Se skole- og praktikplanen på skolens hjemmeside: www.sosu-stv.dk.

Se også den specielle information om ferieregler her.

 

Omsorgsdage

Du har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Der skal tages hensyn til forholdene på praktikstedet ved afholdelse af omsorgsdage, og omsorgsdage skal varsles/aftales så tidligt som muligt med praktikstedet.

 

Ekstra arbejde under uddannelsen

Under din uddannelse må du ikke have ekstra arbejde i Pleje & Omsorg i Skive Kommune. Dette gælder både under praktik- og skoleperioder.

 

Sundhedsordning

Du kan benytte Skive kommunes Sundhedsordning, som omfatter motion, behandling på sundhedsklinik og psykologhjælp (kun arbejdsrelateret behov). KCL Badeland og Motion i Skive tilbyder rabat på forebyggende motion. Her skal du anvende ID-kort.

ID-kort kan bestilles hos den administrative medarbejder på dit praktiksted. Det gør du ved at indsende et vellignende portrætbillede (digitalt foto i høj opløsning, JPG.fil), beskåret så det kun er ansigtet. Der må forventes en leveringstid på op til 1 måned. ID-kortet tilhører Skive Kommune og skal afleveres, når du er færdig med din uddannelse.

 

Arbejdsskader

Arbejdsskader skal altid anmeldes til lederen på dit praktiksted.

 

Personalebeklædning

Du får stillet arbejdstøj til rådighed i praktikperioderDu skal selv kontakte Jenni i Møllegårdens Vaskeri, Møllestien 1, kælderen, Skive, på tlf. 9614 5128 eller på mail: jnmo@skivekommune.dk for at lave en aftale om at prøve arbejdstøjet. Det skal være udenfor skoletiden. Arbejdstøjet opbevares på praktikstedet og vaskes i vaskeriet på Møllegården. Du må ikke selv vaske tøjet. Efter hver praktikperiode afleveres tøjet på vaskeriet.

 

Nøgler

Hvis du på dit praktiksted får brug for nøgler, udleveres disse ved praktikperiodens begyndelse og skal afleveres den sidste dag i praktikken.

 

Tavshedspligt

Du har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som du via din stilling bliver bekendt med. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Elektronisk dokumenthåndtering

Skive Kommune anvender elektronisk dokumenthåndtering, hvorfor der vil blive oprettet en elektronisk personalesag. Fremtidige dokumenter vil være elektroniske, og du vil blive orienteret, hvis der registreres følsomme dokumenter, som du i forvejen ikke er bekendt med. Din elektroniske personalesag er omfattet af persondatalovens bestemmelse. 

 

Løn

Lønnen indsættes på din NemKonto sidste hverdag i måneden. Din lønseddel vil være tilgængelig i e-Boks.

 

Digital post

Skive Kommune sender breve til din digitale postkasse. Det er kun uddannelsesaftalen, der sendes med postvæsenet, da denne endnu ikke er blevet digital. Pleje & Omsorg vil desuden bruge din outlook mail på sosu-skolen til kommunikation.

 

Særlige vilkår

Du må under ingen omstændigheder låne penge eller andre værdier, indgå handler eller modtage gaver fra borgere, du kommer hos.

 

Har du bemærkninger til ovenstående, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Dorte Søgaard.

 

Tilbage til Elever og Studerende

 

Publiceret 05-12-2017