I forbindelse med din uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent gælder nedenstående regler omkring afvikling af ferie fra 1. september 2020.

Du er omfattet af ferieaftalen og aftale om 6. ferieuge.

Ferieaftalen

Ferieaftalens § 42 giver dig ret til:

  • 5 ugers ferie med løn hvis dit ansættelsesforhold er påbegyndt i perioden 1.september til 31.oktober.
  • Er dit ansættelsesforhold påbegyndt i perioden 1.november til 30.juni har du ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferien og 5 dages betalt ferie, hvis praktikpladsen holder ferielukket i perioden fra 1.november til 30. april i samme ferieår. Praktikpladsen holder dog aldrig lukket i Skive Kommune, men du har ret til at holde ferie med løntræk, hvis du ikke har et feriekort. Ønsker du ikke at afholde ferie med løntræk, skal du møde i praktik. Du skal hurtigst muligt underrette uddannelseskonsulenten om dette, idet der så skal laves aftaler med praktikstedet.
  • Er dit ansættelsesforhold påbegyndt i perioden fra den 1.juli til den 31.august, optjener du ret til ferie efter de almindelige optjeningsregler i ferieaftalen (2,08 dag pr. måned)

I den 1. og 2. hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, har du ret til 5 ugers betalt ferie.

Hvis du forud for ansættelsen har optjent feriegodtgørelse, skal Skive Kommune ikke betale løn under ferie (efter ferieaftalens § 42) for de dage, som du har optjent feriegodtgørelse til.

Dette gælder dog ikke, hvis den optjente feriegodtgørelse pr. dag er mindre end den løn, som du har ret til i dit elevforhold. I dette tilfælde betaler Skive Kommune forskellen mellem den optjente feriegodtgørelse og den løn, som du er berettiget til (efter ferieaftalens § 42).

Derfor vil du hvert år blive bedt om at indsende dokumentation for evt. optjent feriegodtgørelse til afholdelse af ferie i din uddannelse.

6. ferieuge

Aftale om 6. ferieuge giver dig 6. ferieuge med løn, når dit ansættelsesforhold er påbegyndt i perioden 1.maj til 30.juni.

Hvis dit ansættelsesforhold starter i perioden 1.juli til 30.april har du ret til at afholde 6. ferieuge uden løn. Derefter vil du i 1. og 2. hele afholdelsesperiode have ret til betalt 6. ferieuge (1.maj - 30.april)

Hvis du forud for ansættelsen som elev har optjent 6. ferieuge, som du har fået udbetalt ved fratræden, skal Skive Kommune ikke betale løn (efter aftale om 6. ferieuge § 27) for de dage, som du har fået udbetalt.

Dette gælder dog ikke, hvis den udbetalte 6. ferieuge pr. dag er mindre end den løn, som du har ret til i dit elevforhold. I dette tilfælde betaler Skive Kommune forskellen mellem den udbetalte 6 ferieuge og den løn, som du er berettiget til (efter aftale om 6. ferieuge § 27).

Derfor vil du hvert år blive bedt om at indsende dokumentation for evt. udbetalt 6. ferieuge til afholdelse af 6. ferieuge i din uddannelse.

 

Tilbage til Elever og Studerende

Publiceret 08-02-2021