Du kan søge voksenelevløn under uddannelsen, hvis du:

 • er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse

 • kan dokumentere 1 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år forud for uddannelsesaftalens indgåelse 

Relevant erhvervserfaring er beskæftigelse:

 • inden for overenskomstens område (Overenskomst vedrørende løn-og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2005)

 • inden for tilsvarende overenskomster ved selvejende institutioner og private plejehjem

 • som omsorgs- og pædagogmedhjælper indenfor det voksenpædagogiske område

 • som handicapmedhjælper på voksenområdet eller

 • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet. 

Ansættelse:

 • med minimum 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 100 %

 • mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50 %

 • som elev medregnes ikke 

For at du kan få voksenelevløn skal du udfylde punkt 3 ”Erhvervserfaring og udtalelser” i ansøgningsskemaet her samt uploade dokumentation for relevant erhvervserfaring 

Dokumentationen SKAL være skrevet på ansættelsesstedets officielle papir og SKAL indeholde: 

 • Dit navn og cpr.nr.

 • Ansættelsessted, stillingsbetegnelse og oplysning om arbejdets art

 • Oplysning om beskæftigelsesperioden (fra/til) og antal timer pr. uge

 • Virksomhedens stempel og underskrift

 Søger du optagelse med voksenelevløn uden at uploade dokumentation, behandles ansøgning om voksenelevløn IKKE

 

Tilbage til Elever og Studerende

Publiceret 28-10-2016