Før du søger stillingen,

skal du have udfyldt ansøgningsskemaet og have dokumentation klar som PDF filer. Disse uploades, når du søger stillingen digitalt på www.skive.dk/job

Ansøgningsskemaet finder du her 

Din ansøgning skal være omhyggeligt udfyldt og begrundet/motiveret. (Se punkt 7 ”Fortæl om dig selv” i ansøgningsskemaet). 

Det er nødvendigt at uploade al relevant dokumentation, som efterspørges i ansøgningsskemaet.

Din ansøgning bliver ikke behandlet, hvis du ikke uploader den nødvendige dokumentation. 

Dokumentation er:

 • bevis for skolegang/uddannelse
 • bevis for bestået hjælperuddannelse
 • udtalelser/referencer på relevant erhvervserfaring
 • certifikater på førstehjælp og brandbekæmpelse
 • udtalelser/referencer på relevant frivilligt arbejde eller fritidsarbejde
 • arbejds- og opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger 

Før du søger, skal du vide følgende:

Er du under 25 år:

 • og har du gennemført uddannelsen til social- og sundhedshjælper, kan du søge ind
 • og er du under uddannelse til social- og sundhedshjælper, som du forventer at gennemføre inden uddannelsen til assistent starter, kan du søge ind

Er du over 25 år:

 • og har du gennemført uddannelsen til social- og sundhedshjælper, kan du søge ind
 • og er du under uddannelse til social- og sundhedshjælper, som du forventer at gennemføre inden uddannelsen til assistent starter, kan du søge ind
   
 • Social-og sundhedsskolen foretager en realkompetencevurdering (RKV) for evt. godskrivning for skoleundervisning og for evt. afkortning af praktik.

 • I Erhvervsuddannelsen for voksne (EUV) afkortes praktik og godskrivning for skoleundervisningen ud fra følgende:
  • EUV 1: 2 års relevant erhvervserfaring
  • EUV 2: mindre end 2 års erhvervserfaring eller en afsluttet uddannelse
  • EUV 3: ingen erhvervserfaring 

 • og har du et års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du søge voksenelevløn. Regler og vejledning om voksenelevløn finder du her. Dokumentation skal være uploadet, når du søger stillingen digitalt

Generelle forhold:

 • Er du i gang med uddannelsen til social- og sundhedshjælper, vil ansættelse som elev være betinget af bestået eksamen. 
 • Ansættelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune, vil være betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest. 
 • Alle oplysninger i ansøgningen er afgivet på tro og love. 
 • Med din ansøgning giver du samtidig tilladelse til, at der udveksles oplysninger vedr. din ansøgning med Social- og Sundhedsskolen i Skive. 
 • Bliver du ikke tilbudt ansættelse som social- og sundhedsassistentelev ved dette optag, skal du søge igen. 

 

Tilbage til Elever og Studerende

Publiceret 28-10-2016