Før du søger stillingen,

skal du have udfyldt ansøgningsskemaet og have dokumentation klar som PDF filer. Disse uploades, når du søger stillingen digitalt på www.skive.dk/job

Ansøgningsskemaet finder du her 

Din ansøgning skal være omhyggeligt udfyldt og begrundet/motiveret. (Se punkt 7 ”Fortæl om dig selv” i ansøgningsskemaet). 

Det er nødvendigt at uploade al relevant dokumentation, som efterspørges i ansøgningsskemaet.

Din ansøgning bliver ikke behandlet, hvis du ikke uploader den nødvendige dokumentation. 

Dokumentation er:

 • bevis for skolegang/uddannelse
 • bevis for bestået prøve for grundforløb 2
 • udtalelser/referencer på relevant erhvervserfaring
 • certifikater på førstehjælp og brandbekæmpelse
 • udtalelser/referencer på relevant frivilligt arbejde eller fritidsarbejde
 • arbejds- og opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger 

Før du søger, skal du vide følgende:

Er du under 25 år:

 • og kommer du lige fra 9. eller 10. kl., skal du starte med grundforløb 1 og grundforløb 2
 • er det mere end 1 år siden, du har forladt folkeskolen, skal du begynde med grundforløb 2. Du kan tage begge grundforløb på Social-og sundhedsskolen i Skive. Du kan læse mere på www.sosu-stv.dk

Er du over 25 år:

 • og har du gennemført grundforløb 2 på Social-og sundhedsskolen, kan du søge direkte ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • og har du IKKE gennemført grundforløb 2, vil din ansøgning blive sendt til Social- og sundhedsskolen i Skive for en realkompetencevurdering (RKV) inden din ansøgning kan færdigbehandles
 • og har du relevant erhvervserfaring fra området, kan du søge merit på uddannelsen. Skema til godskrivning af praktik finder du her
 • og har du et års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, kan du søge voksenelevløn. Regler og vejledning om voksenelevløn finder du her. Dokumentation skal være uploadet, når du søger stillingen digitalt

Generelle forhold:

 • Er du i gang med grundforløb 2, vil ansættelse som elev være betinget af bestået prøve. 
 • Ansættelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune, vil være betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest. 
 • Alle oplysninger i ansøgningen er afgivet på tro og love. 
 • Med din ansøgning giver du samtidig tilladelse til, at der udveksles oplysninger vedr. din ansøgning med Social- og sundhedsskolen i Skive. 
 • Bliver du ikke tilbudt ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved dette optag, skal du søge igen. 

 

Tilbage til Elever og Studerende

Publiceret 28-10-2016