Sygepleje er tilbud til borgere, der har behov for hjælp i forbindelse med kronisk – eller akut sygdom. 

Du kan få hjælp til:

  • Personlig rådgivning og vejledning om sygeplejefaglige spørgsmål og sundhedsfremme
  • Generelle sygeplejefaglige opgaver som medicinadministration og sårpleje
  • Hjælp og vejledning i forbindelse med stomi- og kateterpleje
  • Vejledning om inkontinens og vurdering af behov for hjælpemidler hertil
  • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende.

Se endvidere under sygeplejeklinik!

Hvis du har behov for sygepleje, skal du henvende dig til din læge, som vil kontakte kommunens visitation for at aftale, hvilken hjælp der er behov for.

 

Vores faglige niveau

Alle vore medarbejdere er faguddannede og har mange års erfaring og faglige kompetencer. Vi opkvalificerer os løbende i takt med de krav vore borgere og samfundet stiller til os.

Alle vore medarbejdere er dygtige til at skabe gode samarbejdsrelationer, hvor respekt og imødekommenhed er i højsæde.

I HELE Skive Kommune har vi medarbejdere med stor specialviden om sår, diabetes, inkontinens, kredsløbssygdomme, demens, psykiatriske sygdomme, pleje af døende m.m. 

Vi har stor erfaring og succes med komplekse plejeforløb. Her arbejder vi tæt tværfagligt; sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter.  

 

Publiceret 03-06-2019