Inkontinens kommer oftest til udtryk ved, at du ikke kan holde på vandet eller på afføringen,  - og lækker. Det kan også være et tegn på sygdom og du bør derfor undersøges hos din læge.

Inkontinens giver forringet livskvalitet og en problemfyldt hverdag. Tilstanden vil påvirke dig  fysisk og psykisk samt dine sociale aktiviteter.

Har du problemer med inkontinens har vi i Pleje & Omsorg kontinenssygeplejersker, som kan hjælpe dig: 

  • med at finde årsagen til din inkontinens
  • med ansøgning om hjælpemidler
  • ved at rådgive og vejlede i, hvad der kan gøre din hverdag nemmere i forhold til din inkontinens

Alle borgere over 18 år med inkontinens kan gøre brug af tilbuddet om hjælp fra kontinenssygeplejerskerne.

Ønsker du kontakt med én af vores kontinenssygeplejersker for råd og vejledning, eller ønsker du at søge om hjælpemiddel mod inkontinens, skal du henvende dig til din læge, som vil kontakte kommunens visitation for at aftale, hvilken hjælp der er behov for.

Inden du kan ansøge om hjælpemiddel mod inkontinens, skal du være undersøgt hos din egen læge eller speciallæge.

 

Vores faglige niveau

I Skive Kommune har vi sygeplejersker med specialviden om inkontinens.

 

Publiceret 18-08-2015