Den Palliative indsats i Skive Kommune

  • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
  • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
  • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe dig til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • tilbyder en støttefunktion til din familien igennem din sygdom og i sorgen over tabet 

Vi vil gerne lære dig at kende så tidligt som muligt i dit sygdomsforløb for bedre at kunne hjælpe dig i en svær tid. Vi sørger for, at du får tildelt en kontaktsygeplejerske, som sammen med dig og din familie vil afklare dine ønsker og forventninger. I vil sammen finde ud af hvilke af kommunens tilbud, som du vil kunne have gavn af, bl.a. tilbud om samtaler til dig og dine pårørende.

Har du eller en pårørende behov for hjælp i en svær tid, er du velkommen til at kontakte Palliationssygeplejerskerne i Kommunen eller sygeplejerskerne i det område hvor du bor.

I Skive Kommune arbejder alle sygeplejersker ud fra Sundhedsaftalen for personer med behov for Palliativ Indsats. I hele Skive Kommune er der sygeplejersker, som har efteruddannelse i Palliation. Desuden er der i kommunen ansat to palliations-sygeplejersker, som sammen med udviklingssygeplejersken, arbejder på at implementere den nyeste viden på området.

 

Vi samarbejder alle med Palliativt Team i Regionen, praktiserende læger og deres sygeplejersker, hospitalsafdelinger med henblik på at sikre et godt forløb for den syge og dennes familie.

Publiceret 18-08-2015