Har din læge eller speciallæge anbefalet, at du skal bruge støttestrømper som varigt hjælpemiddel, er der mulighed for at søge om hjælpemidlet. For at du kan få en bevilling skal nedenstående være opfyldt.

Støttestrømperne skal blandt andet:

  • i væsentlig grad kunne afhjælpe dine gener
  • i væsentlig grad kunne lette din daglige tilværelse eller være nødvendig for, at du kan udøve dit erhverv.

Der vil altid være tale om en individuel vurdering.

Når du er bevilget støttestrømper, bliver du henvist til en sygeplejeklinik, hvor du får støttestrømperne. Sygeplejerskerne i sygeplejeklinikkerne sikrer sig, at du selv kan tage strømperne på og af, eventuelt ved hjælp af hjælpemidler. Hvis du ikke selv kan, sørger vi for, at du får den nødvendige hjælp. Det kan blive nødvendig med forbehandling inden endelig måltagning til støttestrømper.

 

Hvordan du søger: 

Ønsker du at søge om støttestrømper som varigt hjælpemiddel, skal du henvende dig til din læge, som vil kontakte kommunens visitation for at aftale, hvilken hjælp der er behov for.

Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer sygeplejersken om betingelserne er opfyldt, hvorefter behandlingen iværksættes.

Når støttestrømper er bevilget, er de gratis. Ønsker du ekstra strømper eller andre strømper end dem Skive Kommune kan levere, vil der blive tale om helt eller delvis egenbetaling.

Din bevilling på støttestrømper skal revurderes én gang årligt, hvor strømperne udskiftes. Det foregår også hos sygeplejersken.

Har du behov for støttestrømper i en kortere periode i forbindelse med aktuel sygdom som f.eks. blodprop i benet eller har du et sår – er der mulighed for at få strømper gennem specialist eller egen læge – strømperne hedder Behandlerstrømper.

 

Vores faglige niveau

I Skive Kommune har vi sygeplejersker, der har specialviden om støttestrømper og brugen af dem.

Publiceret 08-10-2015